Internkontroll

 

Home | Kontakt Oss

Home
Om Oss
Kapasitet
Maskiner for salg
Produkter
Spesialprodukter
Internkontroll
Kontakt Oss
Referanser og linker

Bilder fra Orkanger:
Grønøra
industriområdet
Panorama Gjølme
Panorama Orkdal
Panorama Orkanger

 

Kvalitetssikring og internkontroll 

Orkdal Industriservice AS har et kvalitetssystem bygd på NS-ISO-9002.
Dette systemet er under stadig utvikling, revidering og forbedring i henhold til myndigheter, kunder og våre egene krav.

Vi legger stor vekt på helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i bedriften.
Forebyggende arbeid er prioritert.
Vi har rutiner som dekker det meste av våre aktiviteter både i og utenfor bedriften.
Det drives en kontinuerlig prosess på å forbedre rutiner og struktur i bedriften.

Kvalitets- og internkontrollsystemet er åpent for innsyn
fra kunder og offentlig myndigheter.

 


Home | Om Oss | Kapasitet | Maskiner for salg | Produkter | Spesialprodukter | Internkontroll | Kontakt Oss | Referanser og linker

Spørsmål eller problemer vedrørende denne websiden kan rettes til [post@oris.no].
Copyright © 2002 [Orkdal Industriservice AS]. Alle rettigheter reservert.
Sist endret: 16/12/13.