ORKLAND INDUSTRISERVICE

Orkland Industriservice AS, kjent som ORIS, tilbyr tjenester innen flere fagfelt og bransjer. Vi har bred erfaring og kompetanse fra oppdrag til prosessindustri, smelteverk, olje og gass og bygg og anlegg. ORIS ønsker å være en sentral kvalitetsbevisst samarbeidspartner for industri i Midt-Norge både på vedlikehold, service, montasje og nybygg, samtidig som vi leverer produkt og tjenester både nasjonalt og internasjonalt.

ORIS tilstreber høy kvalitet i alle arbeidsprosesser og produkter. Vår målsetting er å levere produkter og tjenester med avtalt kvalitet til rett tid og pris. HMS er en sentral grunnstein i vårt arbeide. Alle medarbeidere skal gå like friske hjem igjen, som når de kom på jobb.

VERKSTEDTJENESTER

VEDLIKEHOLD OG MONTASJE

CNC MASKINERING

SKJÆRING

SVEISING

3D-MODELLERING