3D-MODELLERING

Vi benytter SolidWorks og Tekla i vårt Cad arbeid. Vi har over flere år bistått våre kunder med problemløsing og produktutvikling. Vi bidrar med vår kompetanse og erfaringer i samråd med kunde for å finne optimale løsninger. Når et produkt blir modellert i 3D har vi gode muligheter til å optimalisere og avdekke problemer før dette blir produsert. Videre benyttes 3D-modellene direkte av våre CNC-styrte maskiner, for effektiv og feilfri produksjon.

Vi har gode erfaringer med å få tilsendt kun 3D-modeller som benyttes til produksjonsunderlag. Her kan vi hente ut all informasjonen vi trenger, samt komme med forbedringsforslag før produksjonsstart.

Oransje tannhjul

PROBLEMLØSING

Oransje tannhjul

UTVIKLING

Oransje tannhjul

FORBEDRINGER