HMS

For ORIS er det viktig at alle ansatte skal føle seg trygge på at arbeidsplassen er sikker og at arbeidsmiljøet er godt – både fysisk og psykososialt.
Alle medarbeidere skal gå like friske hjem igjen, som når de kom på jobb.

Vi skal planlegge og tilrettelegge for et høyt fokus på HMS i bedriften og videre følge opp våre prestasjoner gjennom faste målinger og evalueringer. Alle avvik, hendelser og tilløp registreres i vårt HMS-system og legges til grunn for løpende forbedringer.

Vi skal arbeide forebyggende og systematisk mot helsemessige skader og plager. Jobbforberedelser og risikoanalyser utføres med aktiv deltakelse fra utførende og legges til grunn for hvilke farer vi skal ha spesielt fokus på.

Våre medarbeidere skal være kjent med aktuelle mål og krav i sine prosesser og arbeide for at dette nås. Videre skal hver enkelt forstå risiko og ta personlig ansvar. Alle aktiviteter i bedriften skal gjennomføres i overensstemmelse med krav fastsatt i gjeldende lover og forskrifter, og ved at samtlige arbeidstakere etterlever interne sikkerhetsregler og instrukser.