OM OSS

ORIS er et allsidig mekanisk verksted som ble etablert i 1983. Det startet med to mann, og har hatt en jevn vekst opp til dagens størrelse. Bedriften har gjennom tiden vært en betydelig bidragsyter til næringslivet, både lokalt og nasjonalt. Sammen med våre kunder, har ORIS bidratt til produktutvikling som har kommet industrien til gode.

Virksomheten tilbyr tjenester innen fagene, industrimekaniker, platearbeid, sveising og CNC-maskinering. Alle ansatte innehar ett eller flere fagbrev innenfor disse fagene. Det som kjennetegner våre medarbeidere er at de er løsningsorientert, allsidig, fleksibel og kvalitetsbevisst. Vi er dyktig på å omstille oss raskt for å møte kundenes behov.

ORIS sine produksjonslokaler ligger på Orkanger, ca. 40 kilometer sør-øst for Trondheim. Produksjonslokalene har et samlet innendørs areal på 2000 kvm, og et større uteareal. Med bedriftens moderne og fleksible maskinpark, lange erfaring og brede kompetanse er bedriften rustet for framtidige oppdrag.