OM OSS

ORIS er et allsidig mekanisk verksted etablert i 1983. Det startet med 2 mann, og har hatt en jevn vekst opp til dagens størrelse på i underkant av 40 ansatte. Bedriften har gjennom tiden vært en betydelig bidragsyter til næringslivet, både lokalt og nasjonalt.

Virksomheten tilbyr tjenester innen fagene, industrimekaniker, platearbeid, sveising og CNC-maskinering. Alle ansatte har fagbrev eller bred erfaring fra industrien. ORIS har en stabil arbeidsstokk med liten «turn over» og et godt arbeidsmiljø, hvor frihet under ansvar er en viktig faktor. Det som kjennetegner våre medarbeidere er at de er løsningsorientert, allsidig, fleksibel og kvalitetsbevisst. Vi er dyktig på å omstille oss raskt for å møte kundenes behov.

ORIS sine produksjonslokaler ligger på Orkanger, ca. 40 kilometer sør-øst for Trondheim. Produksjonslokalene har et samlet innendørs areal på 2000 kvm, og et større uteareal. Med bedriftens moderne og fleksible maskinpark, lange erfaring og brede kompetanse er vi rustet for framtidige oppdrag.

ORIS gjennomført den 01.07-2020 en fusjon og endret navn fra Orkdal Industriservice AS til Orkland Industriservice AS. Fusjonen er utført for å legge til rette for et fremtidig generasjonsskifte, da dagnes eiere er på tur over i pensjonistenes rekker. ORIS navnet blir fortsatt vårt varemerke. Navnevalget passer bra mtp kommunesammenslåingen den 01.01.20, hvor 4 kommuner ble slått sammen, og nye Orkland kommune ble en realitet. Dette gjenspeiler vår visjon om å være et tannhjul i lokal industri og serve hele Orkland, som industrikommune nr 1.

Vi er kvalifisert for å ta inn lærlinger innen fageneIndustrimekanikk, CNC maskinering, Sveis og Plate.