VEDLIKEHOLD OG MONTASJE

En stor del av ORIS sitt arbeid foregår utenfor egne lokaler. Vi har mange ansatte med fagbrev innen industrimekanikk og generelt forbyggende vedlikehold til lokal industri et av våre hovedfelt. I tillegg bistår vi større og mindre bedrifter med nødvendig montasje av mekaniske komponenter og stål, i og rundt produksjonslinjer.

Med en allsidig og løsningsorientert arbeidsstokk, i kombinasjon med godt utstyrte firmabiler, er vi i stand til å rykke ut raskt og starte reparasjon ved produksjonsstans. Vi ønsker å hjelpe lokal industri med å holde hjulene i gang.

ORIS er godkjent for å produsere og montere lastebærende stålkonstruksjoner og bygg etter NS EN 1090.

Oransje tannhjul

VEDLIKEHOLD OG SERVICE

Oransje tannhjul

MONTASJE

Oransje tannhjul

BYGGSTÅL